Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ustawa. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ustawa. Pokaż wszystkie posty

poniedziałek, 23 września 2013

Odcinek 815: Ustawa o budowie portu w Gdyni, 1922 rok

Ustawa o budowie portu w Gdyni

Warszawa, 23 września 1922 roku
Art. 1

Upoważnia się Rząd do poczynienia wszelkich niezbędnych zarządzeń celem wykonania budowy portu morskiego przy Gdyni na Pomorzu, jako portu użyteczności publicznej.
Art. 2
Budowa portu wykonywana będzie stopniowo według takiego planu, aby przez częściowe jej urzeczywistnienie stworzyć port mniejszych rozmiarów i aby dalszy rozwój portu był możliwy i planowy.
Art. 3
Wywłaszczenie gruntów niezbędnych pod budowę portu przeprowadzone będzie według ustaw i przepisów, obowiązujących na terytorium województwa pomorskiego.
Art. 4
Kredyty niezbędne dla budowy portu będą corocznie wstawiane do budżetu.
Art. 5
Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Skarbu i Robót Publicznych.
Art. 6
Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia. 

Marszałek: Trąmpczyński.
Prezydent Ministrów: Julian Nowak.
Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu: Henryk Strasburger.
Minister Spraw Wojskowych: Sosnkowski.
Minister Skarbu: Jastrzębski.
Minister Robót Publicznych: Łopuszański.

Widok Gdyni, 1922 rok.
Jerzy Borowiec, Od Sarajewa do Hiroszimy 1914–1918, Oficyna Adam 1992, s. 39–40.