Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Pomarańczowa Alternatywa. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Pomarańczowa Alternatywa. Pokaż wszystkie posty

niedziela, 21 października 2012

Odcinek 487: Pomarańczowa Alternatywa, 1988 rok


Fragment informacji dziennej przesłanej do dyżurnego operacyjnego ministra spraw wewnętrznych w Warszawie dotyczący happeningu pod hasłem „Mieszkanko na Świdnickiej”, tajne

Wrocław, 21 października 1988 roku
Dyżurny operacyjny ministra spraw wewnętrznych

Warszawa
Informacja dzienna
dot. sytuacji w województwie wrocławskim w dniu 21 października 1988 r.

[...] Inne wydarzenia

W dniu 21 bm. o godz. 15.50 aktyw nielegalnego ugrupowania Pomarańczowa Alternatywa zorganizował we Wrocławiu przy przejściu podziemnym przy ul. Świdnickiej, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w ulotkach, kolejny happening pt. „Mata-Hata”.
Pod zegarem przy przejściu grupa ok. 50 osób rozpoczęła ustawianie tekturowej makiety mieszkania wraz z wyposażeniem na powierzchni ok. 25 m kw. Wyposażenie dowieźli samochodem ciężarowym marki Mercedes (bagażówka) nr rej. WOA 24-09, kierowanym przez Romana Karasia. M.in. przywieziono kuchnię gazową, wannę, stolik turystyczny, krzesła, aparat telefoniczny itp. Do godz. 16.15 liczba aktywnych uczestników imprezy wzrosła do ok. 100 osób, którym przyglądało się od 300 do 500 widzów. Po „zbudowaniu domu” rozpoczęli zabawę, grali na gitarach, trąbkach, bębenkach i śpiewali piosenki turystyczne. Rozwinęli transparent z następującymi hasłami: „Spokojna starość na ul. Świdnickiej”, „Ryż naszą szansą”, „Komuniści oddajcie mieszkania”, „Miecz dla generała do harakiri”, „Sposób na dobrobyt – nic nie jeść, mieszkać na ulicy, pracować 365 dni w roku”. Wznoszono okrzyki: „Gdzie jest milicja”, „Chodźcie z nami”, „Rewolucja krasnali”, „Mieczysław”.
Ok. godz. 16.30 rozebrali makietę „domu” i sformowali pochód, który udał się do Rynku. Po drodze wznosili podane wyżej hasła i śpiewali. Pochód po okrążeniu Rynku zatrzymał się przy pomniku A[leksandra] Fredry, Waldemar Fydrych i Krzysztof Jakubczak udekorowali go czerwoną chustą, rozpalili trzy znicze nagrobkowe i umieścili transparent z napisem „Spokojna starość na ul. Świdnickiej”. O godz. 17.00 pochód wrócił w rejon przejścia podziemnego przy ul. Świdnickiej, gdzie po 10 minutach ukazał się transparent z napisem „Koniec imprezy”. Po okrzykach „Do widzenia” zebrani rozchodzili się, zabierając ze sobą rekwizyty. [...]
W trakcie imprezy nieustalony sprawca rzucił petardę, która oprócz głośnego huku nie wyrządziła żadnych strat. Nie stwierdzono palenia ognisk w rejonie imprezy, o czym wcześniej zapowiadano.
Przebieg happeningu był dokumentowany operacyjnie i filmowany przez ekipę RTV, która przeprowadziła wywiad m.in. z „Majorem”. Bez wcześniejszych uzgodnień zda­rzenie filmowała też ekipa Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu.
Siły porządkowe nie interweniowały. Zapowiedziano następną imprezę na dzień 7 listopada br. pt. „Czerwony marsz”. [...]
Zastępca szefa WUSW ds. SB we Wrocławiu
płk mgr St[anisław] Biernacki
Waldemar "Major" Fydrych podczas jednego z happeningów PA.
Wszyscy proletariusze bądźcie piękni! Pomarańczowa Alternatywa w dokumentach aparatu represji PRL (1987–1989), oprac. Joanna Dardzińska, Krzysztof Dolata, Instytut Pamięci Narodowej 2011, s. 104–105.

sobota, 7 kwietnia 2012

Odcinek 290: Pomarańczowa Alternatywa, 1988 rok

Szyfrogram naczelnika Wydziału Śledczego Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Poznaniu w sprawie happeningu pod hasłem „Czerwone Kapturki przeciwko wilkom”

Poznań, 7 kwietnia 1988 roku, godz. 19.00

Wydział Inspekcji Biura Śledczego MSW
Warszawa

Meldunek o zdarzeniu
Zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym tut. Wydział Śledczy [...] w wyniku podjętych działań udaremnił próbę zorganizowania nielegalnej manifestacji przy ul. Półwiejskiej w Poznaniu.
Do udziału w tej manifestacji nawoływały ulotki rozkolportowane na terenie Poznania (w tym na terenie uczelni). Miała ona mieć charakter happeningu odbywającego się pod hasłem „Czerwone Kapturki przeciwko wilkom”, polegającego na udziale w manifestacji w przebraniu – przy wykorzystaniu części garderoby w kolorze czerwonym.
W trakcie podjętych działań doprowadzono do tut. Wydziału Śledczego 14 uczestników, głównie tych, którzy nie opuścili powstałego zbiegowiska po wezwaniu do rozejścia się. Z doprowadzonymi zostały przeprowadzone rozmowy wyjaśniające, po których osoby te zostały zwolnione do domu.
U osób tych zatrzymano transparent o treści: „Babciu dlaczego masz taką długą pałę” oraz plakat o treści „Niech żyją Czerwone Kapturki” i „Precz z Czerwonymi Kapturkami”.
Przebieg zdarzenia dokumentowano fotograficznie i przy wykorzystaniu sprzętu video.
Ewentualna decyzja o skierowaniu wniosków do kolegium [ds. wykroczeń] w stosunku do uczestników zbiegowiska, po wezwaniu MO, zostaną podjęte w terminie późniejszym, zwłaszcza po wywołaniu zdjęć fotograficznych z przebiegu zdarzenia.
Naczelnik Wydz[iału] Śledczego
WUSW w Poznaniu
płk Bogdan Jeleń
Ulotka Pomarańczowej Alternatywy, 1988 rok.
Wszyscy proletariusze bądźcie piękni! Pomarańczowa Alternatywa w dokumentach aparatu represji PRL (1987–1989), oprac. Joanna Dardzińska, Krzysztof Dolata, Instytut Pamięci Narodowej 2011, s. 237.

niedziela, 6 listopada 2011

Odcinek 137: Pomarańczowa Alternatywa, 1988 rok

Ulotka wydana przez Pomarańczową Alternatywę

6 listopada 1988 roku
ПРАВДА nas wyzwoli
TOWARZYSZE!!!
Dzień wybuchu Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Październikowej jest dniem Wielkiego Wydarzenia. Obecnie Święto Rewolucji nie ma swojej wigilii.
Towarzysze, czas przełamać bierność mas ludowych!  Zacznijmy obchodzić Wigilię Rewolucji Październikowej. Zbierzmy sia  już 6 listopada w piątek o godzinie  16,  na ul. Świdnickiej  pod "zegarem historii".
Towarzyszu, ubierz się  odświętnie, na czerwono. Załóż czerwone buty,  czerwoną czapkę,  szalik.  Jeżeli nie dysponujesz nawet czerwoną opaską lub innymi elementami garderoby, pożycz od sąsiadki czerwoną torebkę. W ostateczności z braku czerwonej flagi,  pomaluj na czerwono końce palców.  Jeżeli nie masz nic czerwonego, możesz kupić czerwoną bagietkę z keczupem. My czerwoni (czerwone  twarze,  włosy, spodnie i usta) zgrupujmy się tego dnia pod zegarem ok. godziny 16.
SPOTKAJMY SIĘ TOWARZYSZE NA WIECU KU CZCI REWOLUCJI!!!
IDEA I PRAKTYKA LENINA I TROCKIEGO WIECZNIE ŻYWA!!!
RADA KOMISARZY LUDOWYCH
Przyprowadź swego psa - o godz. 16.15 pod zegarem odbędzie się wystawa psów rasowych i nierasowych pod hasłem "Psy na rzecz rewolucji". Czerwone kokardy przy smyczy mile widziane.
Hau!  Hau! 
Zakończenia święta odbędzie się w Barze Barbara, gdzie uczestnicy wiecu spożyją z jednej miski wigilijny barszcz czerwony oraz inne stosowne potrawy.


Fragment meldunku naczelnika Wydziału Śledczego SUSW płk. Adama Adamskiego, dotyczący happeningu pod hasłem ,,Rocznica Rewolucji Październikowej", tajne
Szyfrogram
Wydział Inspekcji Biura Śledczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Dnia 7 bm. w godz[inach] 15.00—16.00 w Warszawie w Pasażu Śródmiejskim w po­bliżu Domu Towarowego „Sawa" zatrzymano: [lista nazwisk]
Ww. uczestniczyli w happeningu z okazji „Rocznicy Rewolucji Październikowej", zorganizowanym przez nieformalne ugrupowania młodzieżowe. Wznosili okrzyki, m.in. takie jak: „Jesteśmy mali ale czerwoni", rozpowszechniali wśród przechodniów ulotki zatytułowane „Instrukcja Obsługi" oraz zdjęcia Włodzimierza Lenina. Wymachiwali czerwonymi flagami, strzelali z „korkowców". Część uczestników występowała w te­atralnych strojach postaci historycznych, w tym m.in. carycy Katarzyny Wielkiej, cara Aleksandra II itp.
Wszystkie ww. osoby zwolniono, nieletnich przekazując rodzicom bądź opiekunom. Sprawy dot[yczące] nieletnich zostaną przekazane Zespołom ds. Nieletnich DUSW, właściwych dla miejsca zamieszkania. Decyzje dotyczące pozostałych osób podjęte zo­staną w późniejszym terminie. [...]
W czynnościach związanych z zatrzymanymi uczestniczyli funkcjonariusze Wydzia­łu Śledczego SUSW. [...]
Naczelnik Wydziału Śledczego
SUSW w Warszawie
płk mgr Adam Adamski
„Wszyscy proletariusze bądźcie piękni! Pomarańczowa Alternatywa w dokumentach aparatu represji PRL (1987-1989)”, wstęp, wybór i oprac. Joanna Dardzińska, Krzysztof Dolata, Instytut Pamięci Narodowej 2011, s. 194-195. 
Happening Pomarańczowej Alternatywy w Warszawie, 1990 rok.