Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Piłsudski Józef. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Piłsudski Józef. Pokaż wszystkie posty

środa, 16 listopada 2011

Odcinek 147: Józef Piłsudski, 1918 rok

Telegram Józefa Piłsudskiego zawiadamiający prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz rządy: angielski, francuski, włoski, japoński, niemiecki oraz rządy wszystkich państw wojujących i neutralnych o powstaniu państwa polskiego

Warszawa, 16 listopada 1918 roku
Jako wódz naczelny armii polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski.
Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.
Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój, zbudowany na porządku i sprawiedliwości.
Opierając się na armii polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej.
Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej odrodzonej i niepodległej.
Wódz naczelny         Za ministra spraw zagranicznych
J. Piłsudski.                             T. Filipowicz.
Rozbrajanie Niemców w Warszawie w listopadzie 1918 roku,
mal. Stanisław Bagiński, 1939 rok.

Cyt. za: Jerzy Borowiec, Od Sarajewa do Hiroszimy 1914–1945, Adam 1992, s. 18.