Posty

Odcinek 2063: Zofia z Matuszewiczów Kicka, 1812 i 1813 rok

Odcinek 55: Zofia z Matuszewiczów Kicka, 1818 rok