Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Druki ulotne. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Druki ulotne. Pokaż wszystkie posty

niedziela, 6 listopada 2011

Odcinek 137: Pomarańczowa Alternatywa, 1988 rok

Ulotka wydana przez Pomarańczową Alternatywę

6 listopada 1988 roku
ПРАВДА nas wyzwoli
TOWARZYSZE!!!
Dzień wybuchu Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Październikowej jest dniem Wielkiego Wydarzenia. Obecnie Święto Rewolucji nie ma swojej wigilii.
Towarzysze, czas przełamać bierność mas ludowych!  Zacznijmy obchodzić Wigilię Rewolucji Październikowej. Zbierzmy sia  już 6 listopada w piątek o godzinie  16,  na ul. Świdnickiej  pod "zegarem historii".
Towarzyszu, ubierz się  odświętnie, na czerwono. Załóż czerwone buty,  czerwoną czapkę,  szalik.  Jeżeli nie dysponujesz nawet czerwoną opaską lub innymi elementami garderoby, pożycz od sąsiadki czerwoną torebkę. W ostateczności z braku czerwonej flagi,  pomaluj na czerwono końce palców.  Jeżeli nie masz nic czerwonego, możesz kupić czerwoną bagietkę z keczupem. My czerwoni (czerwone  twarze,  włosy, spodnie i usta) zgrupujmy się tego dnia pod zegarem ok. godziny 16.
SPOTKAJMY SIĘ TOWARZYSZE NA WIECU KU CZCI REWOLUCJI!!!
IDEA I PRAKTYKA LENINA I TROCKIEGO WIECZNIE ŻYWA!!!
RADA KOMISARZY LUDOWYCH
Przyprowadź swego psa - o godz. 16.15 pod zegarem odbędzie się wystawa psów rasowych i nierasowych pod hasłem "Psy na rzecz rewolucji". Czerwone kokardy przy smyczy mile widziane.
Hau!  Hau! 
Zakończenia święta odbędzie się w Barze Barbara, gdzie uczestnicy wiecu spożyją z jednej miski wigilijny barszcz czerwony oraz inne stosowne potrawy.


Fragment meldunku naczelnika Wydziału Śledczego SUSW płk. Adama Adamskiego, dotyczący happeningu pod hasłem ,,Rocznica Rewolucji Październikowej", tajne
Szyfrogram
Wydział Inspekcji Biura Śledczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Dnia 7 bm. w godz[inach] 15.00—16.00 w Warszawie w Pasażu Śródmiejskim w po­bliżu Domu Towarowego „Sawa" zatrzymano: [lista nazwisk]
Ww. uczestniczyli w happeningu z okazji „Rocznicy Rewolucji Październikowej", zorganizowanym przez nieformalne ugrupowania młodzieżowe. Wznosili okrzyki, m.in. takie jak: „Jesteśmy mali ale czerwoni", rozpowszechniali wśród przechodniów ulotki zatytułowane „Instrukcja Obsługi" oraz zdjęcia Włodzimierza Lenina. Wymachiwali czerwonymi flagami, strzelali z „korkowców". Część uczestników występowała w te­atralnych strojach postaci historycznych, w tym m.in. carycy Katarzyny Wielkiej, cara Aleksandra II itp.
Wszystkie ww. osoby zwolniono, nieletnich przekazując rodzicom bądź opiekunom. Sprawy dot[yczące] nieletnich zostaną przekazane Zespołom ds. Nieletnich DUSW, właściwych dla miejsca zamieszkania. Decyzje dotyczące pozostałych osób podjęte zo­staną w późniejszym terminie. [...]
W czynnościach związanych z zatrzymanymi uczestniczyli funkcjonariusze Wydzia­łu Śledczego SUSW. [...]
Naczelnik Wydziału Śledczego
SUSW w Warszawie
płk mgr Adam Adamski
„Wszyscy proletariusze bądźcie piękni! Pomarańczowa Alternatywa w dokumentach aparatu represji PRL (1987-1989)”, wstęp, wybór i oprac. Joanna Dardzińska, Krzysztof Dolata, Instytut Pamięci Narodowej 2011, s. 194-195. 
Happening Pomarańczowej Alternatywy w Warszawie, 1990 rok.

wtorek, 4 października 2011

Odcinek 104: Obiad jubileuszowy, 1879 rok

Menu obiadu wydanego 4 października 1879 roku w krakowskich Sukiennicach dla Józefa Ignacego Kraszewskiego z okazji jego jubileuszu 50-lecia "zawodu pisarskiego"