Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Chodkiewiczowa Zofia. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Chodkiewiczowa Zofia. Pokaż wszystkie posty

sobota, 7 września 2013

Odcinek 799: Zofia Chodkiewiczowa, 1606 rok

List Zofii z Mielca Chodkiewiczowej do syna

Dan z Janiszek 7 Septembra 1606. 
Zofia z Mielca Chodkiewiczowa.
Mój najmilszy Hieronimie!
Pan Bóg niechaj będzie pochwalony, żeście do domu zdrowi przyjechali. Błogosław wam tamto mieszkanie, Panie Jezu Chryste. Myśmy zdrowi, chwała Panu Bogu; pan ociec przecie na kamień — prosić trzeba Pana Boga pilnie za zdrowie pana ojca i moje też. Ucz się pilnie, żebyś pensy nie zapominał. Posyłam ci pierścionek pamiętny z kamykiem takim, o którym powiadają, że jest szczęśliwy, kto go ma od kogo życzliwego, tym więcej od matki. Pan Bóg, który szczęściem władnie, niechaj ci da go w dobrym zdrowiu nosić, którego nigdy nie zdejmuj z palca.
Panu Bogu cię zatem i z siostrą, w opiekę oddaję: bodajem was rychło zdrowych oglądała.
Matka miłująca cię.
Cyt. za: Hanna Malewska, Listy staropolskie z epoki Wazów, Państwowy Instytut Wydawniczy 1977, s. 282-283.