Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Śmigły-Rydz Edward. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Śmigły-Rydz Edward. Pokaż wszystkie posty

czwartek, 20 września 2012

Odcinek 456: Edward Śmigły-Rydz, 1939 rok


Ostatni rozkaz marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza do Polskich Sił Zbrojnych

Z terytorium Rumunii, 20 września 1939 r.
Żołnierze!
Marsz. Edward Śmigły-Rydz.

Najazd bolszewicki nastąpił w czasie wykonywania przez wojska naszego manewru, którego celem było skoncentrowanie się w południowo-wschodniej części Polski tak, by mając dla otrzymania zaopatrzenia i materiału wojennego, komunikację i łączność przez Rumunię z Francją i Anglią, móc dalej prowadzić wojnę.
Najazd bolszewicki uniemożliwił wykonanie tego planu.
Wszystkie nasze wojska zdolne do walki były związane działaniem przeciw Niemcom. Uważam, że w tej sytuacji obowiązkiem moim jest uniknąć bezcelowego przelewu krwi w walce z bolszewikami i ratować to, co da się uratować.
Strzały oddane przez K[orpus] O[chrony] P[ogranicza] do bolszewików stwierdziły, że nie oddajemy naszego terytorium dobrowolnie. A ponieważ w pierwszym dniu bolszewicy do naszych oddziałów nie strzelali ani też ich nie rozbrajali, więc sądziłem, że możliwym będzie przez pewien czas wycofać dość dużo wojska na terytorium Węgier i Rumunii. A chciałem to zrobić w tym celu, by móc was następnie przewieźć do Francji i tam organizować armię polską. Chodziło mi o to, by polski żołnierz brał w dalszym ciągu udział w wojnie i by, przy zwycięskim zakończeniu wojny, istniała Armia Polska, która by reprezentowała Polskę i jej interesy.
O tym najważniejszym dziś celu musicie pamiętać. Choćby warunki naszego życia były najcięższe, musicie przetrwać nie zapominając, że jesteście żołnierzami, których obowiązuje dyscyplina i honor żołnierski. Ci, którzy ulegając słabości ducha albo podszeptom obcych agentów, sieją wśród was zwątpienie i chcą w wasze szeregi wprowadzić rozprzężenie, ci ludzie są na usługach wroga.
Trzeba zacisnąć zęby i przerwać. Położenie się zmieni, wojna jeszcze trwa.
Będziecie jeszcze się bić za Polskę i wrócicie do Polski, przynosząc jej zwycięstwo.
Naczelny Wódz
Edward Śmigły-Rydz
Marszałek Polski.
Cyt. za: Jerzy Borowiec, Od Sarajewa do Hiroszimy 1914–1945, Adam 1992, s. 70–71.