Płaszcz zabójcy

Odcinek pilotowy: o co w tym chodzi?

Kolejne odcinki:

Wykorzystane źródła:
 • Bujwid Odo, Osamotnienie. Pamiętniki z lat 1932-1942, oprac. Danuta i Tadeusz Jarosińscy, Wydawnictwo Literackie 1990: 5 VII 1934, 7 IX 1939,
 • Conrad Joseph, Listy, tłum. Halina Carroll-Najder, Państwowy Instytut Wydawniczy 1968: 1 X 1895
 • Dąbrowska Maria, Dąbrowski Marian, Ich noce i dnie. Korespondencja Marii i Mariana Dąbrowskich 1909-1925, oprac. Ewa Głębocka, Iskry, 2005: 24 VI 1914, 12 IX 1925,
 • Felińska Ewa, Wspomnienia z podróży do Syberii, pobytu w Berezowie i Saratowie  [w:] Zofia Trojanowiczowa, Sybir romantyków, Wydawnictwo Literackie 1992: 6 VII 1839
 • Frank Anne, Dziennik (Oficyna), tłum. Alicja Dehue-Oczko, SAWW 1993: 16 IX 1943, 31 V 1944,
 • de Goncourt Edmund i Juliusz, Dziennik, tłum. Joanna Guze, Państwowy Instytut Wydawniczy 1988: 4 IX 1862, 21 VI 1872,
 • Herbert Zbigniew, Korespondencja rodzinna, red. Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska, Gaudium 2008: 17 IX 1958,
 • Iwaszkiewicz Anna, Dzienniki, oprac. Maria Iwaszkiewicz, „Twój Styl”  1993: 28 VI 1923
 • Janowski Józef Kajetam, Pamiętniki o powstaniu styczniowym: 19 IX 1863
 • Kasprowiczowa Maria, Dziennik, Instytut Wydawniczy PAX 1958: 20 VII 1910, 21 IX 1923,
 • Kijowski Andrzej, Dziennik 1955-1969 Wydawnictwo Literackie 1998: 19 IX 1960
 • Kossak Wojciech, Listy do żony i przyjaciół (1883–1942), t. 2, oprac. Kazimierz Olszański, Wydawnictwo Literackie 1985: 11 VII 1903, 13 VII 1903, 14 VII 1903, 29 VII 1903, 20 IX 1920, 22 IX 1920, 23 IX 1920, 25 IX 1920, 2 X 1920,
 • Lechoń Jan, Dziennik, Państwowy Instytut Wydawniczy 1992: 28 IX 1949, 10 VIII 1950,
 • Lespinasse Julia de, Listy, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński, Warszawa-Kraków, b.d.: 27 VIII 1774, 5 X 1774,
 • Mansfield Katherine, Listy, tłum. Maria Godlewska, Czytelnik 1978: 24 VII 1921, 29 IX 1920,
 • Nałkowska Zofia , Dzienniki 1909–1917, oprac. Hanna Kirchner, Czytelnik 1976: 10 VII 1914,
 • Nałkowska Zofia , Dzienniki 1930–1939, cz. 2, oprac. Hanna Kirchner, Czytelnik 1988: 10 VII 1937,
 • Nałkowska Zofia, Dzienniki 1939–1944, oprac. Hanna Kirchner, Czytelnik 1996: 1 IX 193929 V 1942 7 VIII 1944,
 • Nałkowska Zofia, Dzienniki 19451954, cz. 1, oprac. Hanna Kirchner, Czytelnik 2000: 10 VII 1947
 • Osiecka Agnieszka, Przybora Jeremi, Listy na wyczerpanym papierze, oprac. Mada Umer, Agora 2010: 3 VII 1965 
 • Pepys Samuel, Dziennik, tłum. Maria Dąbrowska, Państwowy Instytut Wydawniczy 1954: 14 VIII 1663, 30 IX 1665 , 15 VII 1666,
 • Puszkin Aleksander, Listy, tłum. Marian Toporowski, Danuta Wawiłow, Państwowy Instytut Wydawniczy 1976: 3 X 1832
 • Rolland Romain, Dziennik z lat wojny 1914-1919, tłum. Zofia Karczewska-Markiewicz, Wydawnictwo MON 1965: 26 IX 1914,
 • Skłodowska-Curie Maria, „Odkąd przestałeś istnieć”. Wspomnienia Marii Skłodowskiej-Curie, „Wysokie Obcasy”, 5 XI 2001: 10 VI 1906 
 • Townsend Sue, Szczere wyznania Adriana Alberta Mole'a, Margaret Hildy Roberts i Susan Lilian Townsend, tłum. Hanna Pawlikowska, Książka i Wiedza 1993: 14 VI 1988
 • van Gogh Vincent, Listy do brata, tłum. Joanna Guze, Maciej Chełkowski, Czytelnik 2002: 1 VII 1882 , 11 IX 1888,
 • W stanie, Ośrodek Karta 1991: 6 VI 1982
 • Żeromski Stefan, Dzienniki. Wybór, oprac. Jerzy Kądziela, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1980:  17 VI 1883