Posty

Ogłoszenie oraz odcinek 1157: Anna Kamieńska, 1972 rok

Odcinek 1156: Maria Puttkamerowa, 1822

Odcinek 1155: Samuel Pepys, 1660 rok

Odcinek 1154: Lista Przebojów Programu Trzeciego, 1982 rok

Odcinek 1153: Władysław Broniewski, 1919 rok

Odcinek 1152: Zygmunt Mycielski, 1980 rok

Odcinek 1151: Sándor Márai, 1939 rok

Odcinek 1150: Jan Józef Szczepański, 1945 rok

Odcinek 1149: Józef Kotarbiński, 1906 rok

Odcinek 1148: Bolesław Prus, 1895 rok