Odcinek 940: Franciszek Dobrowolski, 1880 rok

List Franciszka Dobrowolskiego do Heleny Modrzejewskiej

Poznań, 26 stycznia 1880 roku
Szanowna Pani!
W Poznaniu w tej chwili istna rewolucja, narzekania i rozpacz, a mówię to bez
Portret Heleny Modrzejewskiej,
mal. Tadeusz Ajdukiewicz, 1880 rok.
przesady. Zaledwie ogłoszono urzędownie występy tu szanownej Pani, wszystkie miejsca literalnie rozchwytane zostały w ciągu połowy dnia, mimo że ceny na wszystkie miejsca są podwójne. Teatr nasz pomieścić może najwięcej ośmset osób. Orkiestra także rozprzedana, zgoła najmniejsze kąciki. Pozostaje więc narzekających okropna masa, zwłaszcza że ci, co rozchwytali bilety, pobrali je na wszystkie sześć przedstawień, a zapewnić mogę Sz. Panią, że każdy dostawał tylko bilety dla siebie, a nie na spekulację. W tym więc ciężkim strapieniu Poznańskiego jestem kompletnie oblegany i nachodzony, bym udał się do Sz. Pani, abyś zechciała i raczyła drugie sześć razy wystąpić na scenie naszej. Rozumie się, że zanosząc o to prośbę do Sz. Pani, myślę że, jeśli Sz. Pani raczy się przychylić do tego, to naturalnie pod warunkiem, że dochód z tych przedstawień musi być własnością Sz. Pani i że Poznańskie nie chce więcej korzystać z dobroci i szlachetności Sz. Pani. Postąpiłaś Sz. Pani z nami iście po królewsku, przekazując dochód swój z sześciu przedstawień na artystkę wdowę i fundusz Kraszewskiego, czyli teatr polski — byłoby zatem po prostu nieuczciwym wymagać więcej i ta też myśl daleką jest od każdego. Jeszcze raz proszę Sz. Pani, racz się przychylić do mej prośby w imieniu niesłychanie wielu zanoszonej, a uszczęśliwisz Sz. Pani wielu dziś narzekających.
Czekam na łaskawą w tym względzie odpowiedź. Próby z sztuk, jakie mi Sz. Pani wymieniłaś, idą regularnie i na przyjazd Sz. Pani wszystko będzie gotowym, tylko o egzemplarz Angelo Malipieri [Wiktora Hugo] ponowną prośbę zanoszę.
Wyrazy głębokiego szacunku dla obojga Państwa prze­syłam.
Sługa
F. Dobrowolski
Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego, oprac. Jerzy Got, Józef Szczublewski, t. 1, Państwowy Instytut Wydawniczy 1965, s. 483–484. 

Komentarze