Posty

Odcinek 883: Wacław Kubacki, 1952 rok

Odcinek 882: Rafał Malczewski, 1953 rok

Odcinek 881: Władysław Broniewski, 1918 rok

Odcinek 880: Edmund i Juliusz de Goncourt, 1862 rok

Odcinek 879: Tadeusz Bobrowski, 1886 rok

Odcinek 878: Józef Czapski, 1978 rok

Odcinek 877: Bruce Chatwin, 1966 rok

Odcinek 876: Adolf Dygasiński, 1871 rok

Odcinek 875: Balthus, 1933 rok

Odcinek 874: Stanisław August Poniatowski,

Odcinek 873: Henryk Sienkiewicz, 1887 rok

Odcinek 872: Gabriela Zapolska, 1892 rok

Odcinek 871: James Joyce, 1909 rok

Odcinek 870: Virginia Woolf, 1940 rok

Odcinek 869: Krzysztof Mętrak, 1982 rok

Odcinek 868: Stefan Żeromski, 1888 rok